San Luis Obispo, California

California Polytechnic State University-San Luis Obispo